İzmir Tulum Peyniri

Bu peynir adından da anlaşılabileceği üzere, başta İzmir olmak üzere Aydın ve Manisa'da yaygın olarak yapılmaktadır. İzmir tulum peyniri, konulduğu ambalaj materyaline göre; Teneke tulum veya Salamura tulum peyniri olarak adlandırılır. Mandıra veya fabrikalarda yapılıp tenekelerde ambalajlanan Teneke tulum, köylerde yapılıp tulumda saklananlara ise Salamura tulum peyniri denir.